Sätt på JavaScript NOLLAN och sluta läs källkoden. Läs Grunken istället.

NOLLE-BRICKA

ETT MÄSTERVERK AV ESTETIK OCH FUNKTIONALITET

ANVISNINGAR TILL NOLLAN

Brickans praktiska värde kan inte överskattas. Visserligen känns alltid en NOLLAN igen på sin förvirrade uppsyn och stora frågvishet, men brickan hjälper MPiRE och andra att komma ihåg NOLLANS namn och skilja NOLLAN från andra sektioners NOLLAN. Dessutom har NOLLANs nya NOLLE-kompisar lättare att lära sig NOLLANs namn.

När NOLLAN för första gången visar sitt anlete inför MPiRE skall Maskin-NOLLAN runt sin nacke bära en gul NOLLE-bricka med Maskinröd text och M-symbol. DPU-NOLLAN har en DPU-orange NOLLE-bricka med svart text och tillhörande deltasymbol. EMM-NOLLAN har en EMM-grön NOLLE-bricka med svart text och epsilonsymbol.

MPiRE måste ställa vissa kvar på NOLLE-brickans kvalitet och konstruktion för att NOLLAN inte ska förstöra den på enbart ett par sekunder. MPiRE ska ge NOLLAN en kort beskrivning av hållfastighetskraven på NOLLANs bricka. Dessa krav är alltså minimikraven och är oerhört enkla att förstå. Viss stryktålighet rekommenderas.

HÅLLFASTHETSKRAV

Två tändsticksaskar placeras på ett bord bredvid varandra med den största sidan upp respektive ner. Lägg nu din egentillverkade NOLLE-bricka på tändsticksaskarna med en ask i var ände. Placera sedan en full, öppnad enlitersförpackning med mellanmjölk mitt på NOLLE-brickan. Släpp därefter mjölkpaketet. Mät nedböjningen av NOLLE-brickan. Överstiger nedböjningen 4,36 mm kan du redan nu kassera den. På grund av dygnetruntkravet på NOLLE-brickan torde den vara om inte dränkbar, så åtminstone enormt vattenresistent.

Använd ditt eget sinne för konstruktion, produktutveckling och hållbar produktion när du skapar NOLLE-brickan.

Valfri tjocklek.
OBSERVERA ATT PAPPER INTE TÅL VATTEN, NOLLAN. MEN DET KAN BÅDE FLYTA OCH SJUNKA.

MÅTT FÖR NOLLAN

Mått fås i figuren nedanför. NOLLAN får själv välja tjocklek på brickan. Alla mått är i millimeter, NOLLAN.

SLUTLIGEN

När NOLLE-brickan väl tagits på är den permanent. Den får ej avtagas förrän det är dags under NOLLE-phesten. Det är då NOLLAN kanske blir upptagen i den ärofulla Maskinteknologsektionen vid Linköpings Tekniska Högskola, om NOLLAN har klarat av alla de påfrestningar och besvärligheter som MPiRE så noggrant planerat åt NOLLAN.